1904/TB-TCHQ, 1905/TB-TCHQ, 1906/TB-TCHQ, 1907/TB-TCHQ mã hs Bình xịt 830, TPR830, TPR 831, TPR#831 (Chế phẩm hóa học của ngành CN hóa chất có thành phần chính Aliphatic Petroleum Solvent, Propane, Trichloroethylene Sprayway TPR #830 (12 chai/tá – 280 g (N.W)/chai), Chế phẩm hóa học có thành phần gồm hỗn hợp dung môi, silic dioxit dạng bình xịt 450ml, công dụng dùng để tây sạch dầu bám trên vải, hs 3824.99.99

 

NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0978392436