1902/TB-TCHQ mã hs Hợp kim Ferro có lõi là Ca, dạng dây, thành phần lõi Ca: Ca >= 97%,Mg<= 0.8%, Al<=0.8%, C<=0.7%, KT:ĐK dây:0mm+- 0.5mm, dùng đề điều chỉẫ thành phần canxi trong thép, Dây canxi được bọc bên ngoài bằng thép nhằm bảo vệ, bao gói lớp lõi canxi, có đường kính ngoài 9,5mm, hs 2805.12

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0978392436