1900/TB-TCHQ mã hs Ống địa kỹ thuật làm bằng vải mã hàng HG120/120NW kích thước 1.5m*9.5m, Sản phẩm dệt gồm ỏp vải dệt thoi từ các sợi dạng dải rộng 3mm, chiếm tỷ lệ 80% được may gia có băng lớp vải không dệt từ các filament chiếm tỷ lệ 20% (theo khối lượng), thành phần 100% polypropylen, chưa tráng phủ bề mặt, định lượng ~ 812 fg/m², khổ rộng 1,5m, dạng cuộn, HS 5407.2000

1900.2020 (With Watermark)

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679