1898/TB-TCHQ mã hs Tấm bọc cách nhiệt cho ống (bằng nhựa cứng định hình Polyisocyanurate), KINGSPAN TAREC PIR C -N. DENSTTY: 33 KG/M3 -PIPE-Dims:168×50(50)x1000mm, Tấm cách nhiệt, cầu tạo gồm nhiều lớp, lớp ngoài là nhôm lá mỏng (chiếm 5,7% theo khối lượng, chiều dày ~0,05mm), được gia cố bởi lớp sợi, hs 7607.20.10

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0978392436