2450/TCHQ-TXNK Vv mã HS màng nhựa PET đã in , 187/TB-KĐ6 mã hs Màng nhựa PET FILM, không tự dính, không xốp, đã in hoa văn chưa được gia cố, đề can có hình hoa văn giả đá trang trí trên nền lớp màng polyeste dạng cuộn, hs 4908.9000

0978392436