1852/TB-TCHQ mã hs Chế phẩm dùng đề tẩy rửa thiếc hàn trong quá trình sản xuất tấm mạch in, dạng lỏng-Cleaning Solution DCF-3000 (16Kg/ thùng, 19 thùng),CAS.NO:64-17-5, Cồn Ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn ~66% tính theo thể tích, hs 2208.90.99

1852.2020 (With Watermark)

 

NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

0938081679