1851/TB-TCHQ mã hs Chế phẩm chống ăn mòn bề mặt các sản phẩm kim loại VpCI-377 ( hỗn hợp của muốn Amoni 25~50%, Alcohol 2.5~10%và phụ gia ), Nhà sx: Cortec Corporation,dùng để sản xuất sp cao su (19Kg/hộp), có công dụng chống gỉ, chống ăn mòn cho kim loại, dạng lỏng, hs 3824.9999

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0978392436