1848/TB-TCHQ mã hs LH600. Chất kết dính từ Trimethoxysilane (Coupling Agent), ký hiệu LH 600 dạng lỏng, hàng mới 100%, Dùng để sản xuất gạch ôp lát nhân tạo, chế phẩm hóa học có chứa methacryloxypropyl trimethoxysilane, hợp chât amin hữu cơ và phụ gia, HS 3824.99.99

1848.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu, Logistics Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0938081679