1845/TB-TCHQ, 1846/TB-TCHQ, 1847/TB-TCHQ mã hs Hạt phụ gia, bề mặt không tráng phủ, kích thước 3x3mm, Có thành phần chính là CaCO3 >70% và các phần: nhựa polyethylene, pe wax, dầu trắng, muối kẽm, đóng gói 25kg/bao, Mã hàng P2, Mã hàng E2, Mã hàng P3T, Chế phẩm có thành phần chính là canxi cacbonat (trên 80% tính theo trọng lượng) phân tán trong nhựa, hs 3824.99.99

1845.2020 (With Watermark)
1846.2020 (With Watermark)
1847.2020 (With Watermark)

 

NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679