1844/TB-TCHQ mã hs EN 8728CR, Là hỗn hợp của Sodium hypophosphite (45%) CAS:7681-53-0, Acetic acid (5%) CAS:64-19-7, Succinic acid (5%) CAS:110-15-6, Water (45%) CAS:7732-18-5. (Hợp chất làm sáng bề mặt kim loại), Chế phẩm hóa học thành phần có chứa Natri hypophotphit, axit axetic, phụ gia dùng trong quá trình xi mạ, hs 3824 99.99

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0978392436