1839/TB-TCHQ mã hs Giấy trang trí, quy cách: (2 x 1830 x 2510)mm, định lượng: 2. 1kg/mổ, dùng để dán lên bề mặt sản phẩm, phục vụ trong sản xuất đồ gỗ gia dụng, iấy tráng phủ có cầu tạo gồm 2 lớp, lớp. giấy được nhuộm màu xám, lớp tráng phủ màu cam là hỗn hợp bao gôm nhiều thành phần như ủu bột gỗ, hs 4811.90.99

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

0978392436