1838/TB-TCHQ mã hs Tấm thép không hợp kim cán phẳng, đã được sơn, dùng để sản xuất sản phẩm bằng kim loại, (0.8+0.15)MM*245MM*1219MM, dạng đai và dải, chiều rộng 245mm, chiều dày 1,05mm, bề mặt mạ kẽm sau đó phủ sơn một mặt hs 7212.40.11

 

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0978392436