1834/TB-TCHQ mã hs EN 8728B, Là hỗn hợp của Sodium hypophosphite (30%) CAS:7681-53-0, Malic acid (20%) CAS:6915-15-7, Citric acid (5%) CAS:77-92-9, Water (45%) CAS:7732-18-5, Hợp chất k:lm sáng bề mặt kim loại, Chế phẩm hóa học thành phần có chứa Natri hypophotphit, citric acid, phụ gia, dạng lỏng, dùng trong quá trình xi mạ, hs 3824.9999

1834.2020 (With Watermark)

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu, Logistics Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

 

0938081679