1805/TB-TCHQ, 1806/TB-TCHQ mã hs Nylon Wool;0.20mm, S. Black, Wave Type – sợi dây cước màu đen, Dây tết bện làm từ 3 tao dây thừng filament nylon, mỗi tao dây gồm 274 sợi monofilament thẳng không xoắn, hs 4601.99.20

1805.2018 (With Watermark)
1806.2018 (With Watermark)

 

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0938081679