1805/TB-TCHQ, 1806/TB-TCHQ mã hs Nylon Wool;0.20mm, S. Black, Wave Type – sợi dây cước màu đen, Dây tết bện làm từ 3 tao dây thừng filament nylon, mỗi tao dây gồm 274 sợi monofilament thẳng không xoắn, hs 4601.99.20

 

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0978392436