1804/TB-TCHQ mã hs Abamectin 95% TG, Chế phẩm trung gian sản xuất thuốc trừ sâu Abapro1.8 EC, hs 3808.91.19

1804.2018 (With Watermark)

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679