1793/TB-TCHQ mã hs Buprofezin 98% TG Chế phẩm trung gian dùng sản xuất thuốc trừ sâu Mastercide 45SC, Buprofezin, dạng bột, hs 2934.99.90

1793.2018 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679