1791/TB-TCHQ, 1792/TB-TCHQ mã hs Kính hộp dày 23.38mm (4mm kính trắng + 0.38mm PVB trong + kính trắng 5mm ]ow-E + 9mm khí + 5mm kính trắng cường lực) không có nan nhôm hình chữ thập ở giữa, dùng trong xây dựng, hs 7008.00.00

 

NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

 

0978392436