1780/TB-TCHQ mã hs PC16-4 Chất làm nở AZO-LH-DH9 BLOWING AGENT (công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, HCNH), Chế phẩm tạo xốp cho nhựa có thành phần chính gồm copolyme ethylene vinyl acetate, azodicarbonamide, dạng hạt, HS 3824.99.99

1780.2020 (With Watermark)

 

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0938081679