1777/TB-TCHQ mã hs Dải hợp kim Bạc-Niken SI1C20 đã bồi dạng cuộn dày 0.]mm, Hợp kim đồng-niken-kẽm lá mỏng, dạng cuộn, đã được bồi plastic 01 mặt, chiều dày lớp kim loại 0,1mm, chiều rộng 10mm, dùng bảo vệ bản mạch in, HS 7410.22.00

1777.2020 (With Watermark)

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679