1770/TB-TCHQ, 1771/TB-TCHQ mã hs Tấm nhựa giả đá (kích thước: 2400mm * 760mm * 12.2mm (+ – 2mm)), thành phần chính là canxi cacbonat, nhôm hydroxit… kết hợp với nhựa, đã được làm nhãn bóng một mặt, dạng tắm hình chữ nhật, hs 6810.99.00

1770.2018 (With Watermark)
1771.2018 (With Watermark)

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679