1766/TB-TCHQ mã hs Hóa chất Sodium Carbonate, Nguyên liệu dùng để pha chung với chất tẩy rửa, Hỗn hợp hóa chất natri carbonat và natri clorua, trong đó hàm lượng natri clorua~17,63%, dạng bột, hs 3824.99

1766.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679