1760/TB-TCHQ mã hs Hạt phụ gia, bề mặt khong tráng phủ, kích thước 3x3mm. Có thành phần chính là CaCo3 >70% và các phần: nhựa polyethylene, pe wax, dầu trắng, muối kẽm, đóng gói 25kg/bao, Chế phẩm có thành phần chính là canxi cacbonat (trên 80% tính theo trọng lượng) phân tán trong nhựa, dạng hạt, HS 3824.99.99

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

 

0978392436