1759/TB-TCHQ mã hs Vải 100% polyeste dùng bọc nệm, dạng cuộn, Khổ 1.5m, hs 5903.90.90

1759.2018 (With Watermark)

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679