637/BVTV-ATTPMT V/v: Điều chỉnh một số nội dung công văn số 953/BVTV-ATTPMT101/SPS-BNNPTNT chỉ dẫn DN xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/4/22 thay thế 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022 V/v cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248, 249 của Trung Quốc, 90/QLCL-CL1, 1760/QLCL-CL1, 175/BVTV-ATTPMT

Cv 637 điều Chỉnh Một Số Nội Dung Cv Số 953

637/BVTV-ATTPMT V/v: Điều chỉnh một số nội dung công văn số 953/BVTV-ATTPMT

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh số 248 quy định quản lý đăng ký và doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Lệnh 248) như sau:

1. Các mặt hàng quy định tại Mục 1.1 của Công văn số 953/BVTV- ATTPMT (trừ các mặt hàng quy định tại mục 2 của Công văn này) tiếp tục đăng ký xuất khẩu trên CIFER theo Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/04/2022.

2. Các mặt hàng rau tươi, gia vị có nguồn gốc thực vật (không nghiền, không xay), đậu khô, ngũ cốc thực phẩm (trừ gạo), hạt có dầu, hạt cà phê chưa qua chế biến, ca cao chưa qua chế biến sẽ không thực hiện trên CIFER. Các mặt hàng trên sẽ đăng ký theo Mục 2 của Công văn 953/BVTV-ATTPMT và được điều chỉnh như sau:

– Bước 1 và Bước 2: Không thực hiện.

– Bước 3: Điều chỉnh cách nộp hồ sơ: “Doanh nghiệp nộp các giấy tờ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Cục Bảo vệ thực vật (Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường) qua email: qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn” với Tiêu đề (Subject): Lệnh 248-Tên công ty-Tên mặt hàng.

– Bước 7: Điều chỉnh cách nhận kết quả đăng ký: “Thông tin về mã số xuất khẩu được công bố trên trang thông tin điện tử Vụ Kiểm dịch động, thực vật (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) http://dzs.customs.gov.cn”.

BÃI BỎ công văn 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022

https://camnangxnk-logistics.net/huong-dan-dang-ky-xuat-khau-thuy-san-rong-nho-vao-trung-quoc-theo-lenh-248-249-theo-cong-van-so-1591-qlcl-cl1/

 

Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS

Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code, CIQ code, cách ghi nhãn bao bì, mã sai nhóm hàng (Product Category query) gây thiệt hại rất lớn, nên đăng ký qua Trung Tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics)

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.

NƠI DUY NHẤT CAM KẾT LÀM ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC THÔNG QUAN BÊN PHÍA HẢI QUAN TRUNG QUỐC 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

 

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

MÃ Xk
MÃ Xk

Lệnh số 248 và 249 là gì?, mã GACC là gì? Công văn số: 2359/BVTV-ATTPMT Thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc đã được cấp mã của GACC theo Lệnh 248, NƠI ĐĂNG KÝ MÃ XUẤT KHẨU THỰC PHẨM GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT, CIFER

 

0978392436