1734/TB-TCHQ mã hs Hạt phụ gia CALTECH P20E2, P10E1, P20EL2 dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa, hs 3824.99.99

1734.2020 (With Watermark)

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679