1722/TCHQ-GSQL v/v Một số điều lưu ý về mã số, mã vạch, hàng nhập khẩu có gắn mã số mã vạch Việt Nam không phải là căn cứ để kết luận hàng giả mạo xuất xứ VN, đối với hàng xuất khẩu được gắn mã số mã vạch theo thỏa thuận với thương nhân nước ngoài là phù hợp

0978392436