1705/TB-TCHQ mã hs Nguyên liệu sản xuất thực phẩm: Bột nước mắm, Fish sauce Powder S-110, Nước mắm cô đặc (fish sauce),dạng bột thành phần chứa muối natri clorua ~64%, protein tính theo nitơ tổng ~30%, HS 2103.90.12

1705.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679