17 TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN DÂN KINH TẾ CẦN PHẢI BIẾT

1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
Trang này chứa rất nhiều những thông tin về thông tư nghị định, các quy định về thuế mới nhất mà tổng cục thuế ban hành.
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
Trang này dùng để tra cứu thông tin người nộp thuế, phục vụ cho việc tra cứu mã số thuế cá nhân.
3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
Trang này dùng để tra cứu về thông tin hóa đơn VAT, xem tính hợp lệ của hóa đơn như thế nào
4. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng : https://thuedientu.gdt.gov.vn/
Trang này dùng để nộp tờ khai thuế qua mạng Internet.
Ngoài ra còn có các trang điện tử khác liên quan:
5. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn
6. Nộp thuế điện tử : https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp hoặc https://thuedientu.gdt.gov.vn/
7. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : http://canhan.gdt.gov.vn/
8. Tra cứu bảo hiểm : www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu
9. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx
10. Tra cứu tờ khai hải quan : https://www.customs.gov.vn/default.aspx
11. Tra cứu Biểu thuế – phân loại – HS ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
12. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
13. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
14. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
15.Quyết định cưỡng chế hóa đơn :http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
16.Danh sách các công ty bán hàng hoàn thuế GTGT cho nước ngoài :http://hanoi.gdt.gov.vn/
17. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội :http://bhxhhn.com.vn/

0978392436