1673/TB-TCHQ mã hs Rheopearl HC-Dextrin(5cartonx10kg)-Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm, CAS 83271-10-7, Dextrin đã este với hỗn hợp axit béo, dạng bột, hs 3505.10.90

1673.2020 (With Watermark)

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679