1671/TB-TCHQ mã hs Unifilma HVY-Dextrin(5cartonx1kg)-Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới -CAS 116580-54-2, hs 3505.10.90

1671.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679