1627/TB-TCHQ mã hs Chất chống oxy hóa dùng trong ngành cao su: DISPERNOX L50 (200KG/DRUM), Chế phẩm chống oxy hóa và ổn định cho cao su có thành phần chính là sản phẩm butylate hóa của p-cresol và dicyclopentadiene, dạng lỏng, hs 3812.39.00

1627.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679