1626/TB-TCHQ mã hs METAL SURFACE ADDITIVE S-80- Phụ gia xử lí bề mặt kim loại S-80, là chất nhũ hóa, dạng nước, Hỗn hợp este của sorbitol với các axit béo như palmitic, oleic, linoleic, hs 3824.99.99

1626.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679