1621/TB-TCHQ mã hs Dung dịch hóa chất làm tăng độ liên kết giữa các chất trong quá trình mạ bản mạch ORC-H463(M I), TP: Sodium hydroxide (3~6%), Sodium potassium tartrate tetrahy(22~26%), Additive (1-4%), water (balance), Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp mạ, thành phân chính là muôi kép natri kali tartrate và phụ gia, trong môi trường kiềm, hs 3824.9999

1621.2020 (With Watermark)
0938081679