1607/TB-TCHQ mã hs Hợp kim đồng dạng hạt dùng để mạ khuôn trong nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em, Sản phẩm bằng đồng (hàm lượng đồng 99,8% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang hình oval không đồng đều dọc theo chiều dài; kích thước mặt cắt ngang lớn nhất 26mm nhỏ nhất 24mm, chiều dài 32mm, hs 7419.99.99

 

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436