1606/TB-TCHQ mã hs THÉP CUỘN KHÔNG HỢP KIM, CÁN PHẲNG, CHIỀU RỘNG DƯỚI 600MM, MẠ MÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHẦN, EGI PCM SHEET, PCM 0.8*510*C(mm), DÙNG ĐỀ SẢN XUẤT KHUNG TIVI, hs 7212.40.19

1606.2020 (With Watermark)

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

0938081679