1605/TB-TCHQ mã hs Hợp kim Ferro có lõi là Ca, dạng dây, thành phần lõi Ca: Ca:98.13%,Fe:0.60%,.Mp: 0.48%, Al:0.70%, Cu <0.001%, Ni<0.001%,, N: 0.06%, KT: đường kính dây: 9.3mm, dài cuộn 1: 5980m, cuọn 2: 5974m, hs 2805.12.00

0978392436