1603/TB-TCHQ mã hs Phụ gia tăng nhiệt dùng cho lò nấu nhôm, EXOPOWDER. 66, tp: Sodium nitrade 5-10%, Aluminum powder 5-10% Aluminium oxide 80-85%, Chế phẩm hóa học có thành phần gồm nhôm, muối nitrat, và phụ gia dạng bột, hs 3824.99.99

1603.2020 (With Watermark)

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0938081679