1577/TB-TCHQ, 1578/TB-TCHQ mã hs Thép không rỉ dạng thanh cán nóng , đã ngâm dầu cho thanh bóng và trơn loại SUS303F SV 5.0, SUS303F SV 6.0, dùng để tiện thành đỉnh vít ốc vít, kích thước phi 6.0mm, chiều dài 2500mm, hs 7326.90.99

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436