157/TB-TCHQ mã hs Cuộn dải băng làm từ nhựa Polypropylene, có in logo “DÂY BIỀN ĐÔNG”, khổ 7mm, không dính, dùng làm phu kiên trong sản xuất dây thưng, HSX: UNIVERSAL TRADE SERVICES, HS 3920.20.99

0978392436