1567/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2022 Vv Hủy tờ khai, 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 Hướng dẫn hủy tờ khai

6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 38 sửa đổi), Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến quy định về hủy tờ khai. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với tờ khai khai trùng thông tin.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38 sửa đổi thì một vận đơn phải được khai trên một tờ khai nhập khẩu; trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan thì người khai hải quan phải thực hiện việc tách vận đơn theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II cửa Thông tư.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai), quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan rà soát các tờ khai, nếu xác định tờ khai nhập khẩu trùng thông tin với tờ khai hải quan khác của chính doanh nghiệp thì thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện hủy tờ khai trên Hệ thống.

2. Đối với tờ khai hải quan đã đăng ký, nhưng chưa thông quan, người khai hải quan từ chối nhận hàng do hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung tại 59/2018/NĐ-CP, nếu người khai hải quan có văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký nhưng người khai hải quan từ chối nhận hàng do gửi nhầm (trừ hàng hóa là phế liệu hoặc hàng hóa của doanh nghiệp đang được cơ quan hải quan, cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm pháp luật hải quan), kèm chứng từ chứng minh việc gửi nhầm hàng thì trong thời hạn 08g kể từ khi nhận được đề nghị của người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, xác minh nội dung văn bản đề nghị, kiểm tra thực tế lô hàng và giám sát việc tái xuất; trường hợp nơi lưu giữ hàng hóa khác với cửa khẩu xuất thì niêm phong hải quan, lập Biên bản bàn giao hàng hóa và thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để giám sát việc xuất khẩu; Căn cứ kết quả xác định đã thực xuất khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tiến hành hủy tờ khai trên Hệ thống.

Trả lời công văn số 770/HQBRVT-GSQL ngày 13/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến vướng mắc huỷ tờ khai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì chủ hàng hoá được khai báo tờ khai hải quan. Do đó đối với trường hợp này, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với các bên có liên quan để xác định chính xác chủ hàng hoá hiện nay của lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 104554389220/A11. Trường hợp Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn không phải là chủ hàng hoá thì xem xét giải quyết thủ tục từ chối nhận hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn hoàn thành thủ tục từ chối nhận hàng, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục huỷ tờ khai theo hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ XNK Gia Hưng muốn làm thủ tục để nhập khẩu lô hàng mà Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn từ chối nhận thì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ XNK Gia Hưng phải là chủ hàng hoá và phải đứng tên người nhận hàng trên vận tải đơn.

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436