1556/TB-TCHQ, 1557/TB-TCHQ mã hs Thực Phẩm Bổ Sung Whey Protein Prof Chocolate Hazelnut Flavor ( hương socola) dạng bột, 920gram/hộp, Whey Protein Prof. Kiwi banana Flavor (hương chuối) dạng bột, Bs Wheyproteincho người tập luyện thể thao, Sx tại: Scltec Ipari és Kereskedelmi Kft, hs 1901.90.32

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436