1452/TB-TCHQ mã hs Hỗn hợp 16 loại hạt (16 Mixed Grain), 180G/gói x 6 gói/thùng, Kê nếp, gạo lứt, gạo đen, hạt dền, diêm mạch, hạt bo bo, kê vàng, ý nhĩ: đã được xát vỏ, còn nguyên dạng hạt chưa được vỡ mảnh và chưa qua xử lý nhiệt; Mè đen, mè trắng, đậu đen và đậu đỏ: chưa xát vỏ, HS 1104.29.90

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

 

BIỂU THUẾ XNK 2021 SONG NGỮ MỚI CẬP NHẬT MỚI NHẤT

0978392436