1449/TB-TCHQ mã hs UP 185 EA Nhựa acrylic trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi trên 50% theo khối lượng.TP:Acrylate Resin 45- 55%,Pentaerythritol tetraacrylate/Pentaerythritol triacrylate 25-35%,Ethyl acetate 20%, hs 3824.99.99

0978392436