144/TB-TCHQ mã hs Nguyên liệu để sản xuất chất định hình (trước công đoạn phôt phát hóa) bê mặt kim loại (Zinc compound CAS 7543-51-3 30 ~ 40%, đường CAS 9004-32-4 2% và nước), HS 3824.99.99

 

0978392436