135/TB-TCHQ mã hs Chất tách xỉ dạng bột dung đề khử magie trong lò nấu nhôm. (De – Magnesium Flux) (Thành phần: C2Cl2 10-20%, NaCl: 10- 20%, Na›SiFs: 30-60%, KNO;: 10-30%, Nước <0.5%, tạp chất <1%), hs 3824.99.99

0978392436