132/TB-TCHQ mã hs Bột bả mặt ván (25kg/01 bao dạng hạt, thành phần CaCO3 50%, resin 30% , keo tinh bột 18% , 2% các phụ gia khác, là chất phụ gia trong sản xuất gỗ ván ép, không dùng trong xây dựng), hs 3214.10.00

0978392436