1210/TB-TCHQ mã hs Chất phủ từ nhựa phenolic, Adhesive P57K, mã CAS: 67-56-1 và 108-95-2, Hỗn hợp polymer phenolic và copolymer acrylonitrile – butadiene trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi lớn hơn 50% tính theo trọng lượng, HS 3208.90.90

0978392436