2588/TCHQ-GSQL, 1123/GSQL-GQ2, 21062023/PYV-BTC-TCHQ Vv hướng dẫn thủ tục XNK tại chỗ theo chỉ định giao nhận hàng của thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam . Công ty TNHH Pouyen Viet Nam

Cda6c205f3ec20b279fd
Cda6c205f3ec20b279fd
Db6f09c03829eb77b238
Db6f09c03829eb77b238
4dba671b56f285acdce3
4dba671b56f285acdce3

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

 : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS
TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)
LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436 
https://dangkymagacclenh248.com/
https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/
https://camnangxnk-logistics.net/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc-theo-lenh-248-249-gacc-cifer-ire-customs/

 

0978392436