11190/BTC-TCHQ Vv chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính 1188/TCHQ-TXNK Vv xử lý thuế hàng hóa của Công ty cho thuê tài chính 3894/HQHN-GSQL vướng mắc mã loại hình đối với máy thiết bị cho thuê tài chính 2105/TCHQ-TXNK Vv xử lý thuế hàng hóa của DNCX thuê tài chính PLA01082019 Xử lý tài sản thuê tài chính trong trường hợp Công ty CTTC mua hàng hóa của DNCX và cho chính DNCX này thuê tài chính HTNS-12012022 Vv chuyển tài sản của Công ty cho thuê tài chính 2040/BTC-CST Vv chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính 1816/TCHQ-GSQL Vv hàng hóa cho thuê tài chính 3320/PC-TCHQ & 99/2022/CV-KEXIM VLC Vv vướng mắc về thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản thuê tài chính thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho thuê tài chính được doanh nghiệp chế xuất thuê

Vanban_11190_BTC HÀNG NK THUÊ TÀI CHÍNH_22.08.2017
Vanban_1188_TCHQ XỬ LÝ HÀNG HÓA CHO THUÊ TÀI CHÍNH_06.04.2022
1681958207329_68242_3894-HQHN_MMTB CHO THUÊ TÀI CHÍNH_21.12.2022
1681958205991_Vanban_2105_TCHQ HÀNG HÓA DNCX THUÊ TÀI CHÍNH_07.06.2022
41149_1082019-CTY CHAILEASE_6097_MMTB THUÊ TÀI CHÍNH_01.08.2019
2714_12012022-CONG TY HANARO TNS VN_1188_HANARO THUÊ TÀI CHÍNH_12.01.2022
2040_BTC-CST_407492_HANG NK THUÊ TÀI CHÍNH_21.02.2019
1816_TCHQ_HÀNG HÓA CHO THUÊ TÀI CHÍNH_18.04.2023
39857-99-CTY CHO THUE TAI CHINH TNHH MTV KEXIM VIET NAM_3320_PC_04.08.2022
Vanban_3320_PC KEXIM_11.08.2022

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

https://youtu.be/ZtQgK38zHzM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436