11190/BTC-TCHQ Vv chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính 1188/TCHQ-TXNK Vv xử lý thuế hàng hóa của Công ty cho thuê tài chính 3894/HQHN-GSQL vướng mắc mã loại hình đối với máy thiết bị cho thuê tài chính 2105/TCHQ-TXNK Vv xử lý thuế hàng hóa của DNCX thuê tài chính PLA01082019 Xử lý tài sản thuê tài chính trong trường hợp Công ty CTTC mua hàng hóa của DNCX và cho chính DNCX này thuê tài chính HTNS-12012022 Vv chuyển tài sản của Công ty cho thuê tài chính 2040/BTC-CST Vv chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính 1816/TCHQ-GSQL Vv hàng hóa cho thuê tài chính 3320/PC-TCHQ & 99/2022/CV-KEXIM VLC Vv vướng mắc về thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản thuê tài chính thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho thuê tài chính được doanh nghiệp chế xuất thuê

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

https://youtu.be/ZtQgK38zHzM

0978392436