1023/TCHQ-GSQL ngày 25/03/2022: Sử dụng định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

27136f308d61433f1a70

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt danh mục mua sắm 5.000 seal định vị điện tử; Hợp đồng số 22112021/HĐKT/CNTT-ETC-ICT ngày 25/11/2021 giữa Tổng cục Hải quan với nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần hệ thống công nghệ ETC và Công ty cổ phần Dịch vụ ICT Quốc gia thực hiện gói thầu mua sắm 5.000 seal định vị điện tử, Tổng cục Hải quan phối hợp với nhà thầu tổ chức bàn giao seal định vị điện tử để các đơn vị đưa vào sử dụng (số lượng seal định vị phân bổ cụ thể cho các đơn vị theo phụ lục ban hành kèm theo công văn này). Để đảm bảo kịp thời triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung: 

1. Sau khi được bàn giao seal định vị điện tử, hướng dẫn thao tác, vận hành thiết bị, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị điện tử kể từ ngày được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trong đó: 

a) Hàng hóa quá cảnh; hàng hóa gửi kho ngoại quan; hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập – tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng seal, niêm phong hải quan khác để niêm phong theo quy định. 

b) Trường hợp còn seal định vị điện tử sau khi đã sử dụng niêm phong cho các hàng hóa nêu tại điểm a thì sử dụng để giám sát đối với hàng hóa khác thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

2. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bằng seal định vị điện tử theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản chỉ đạo liên quan của Tổng cục Hải quan. 

3. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị để niêm phong giám sát đối với những lô hàng vận chuyển đến đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 7 Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận seal định vị điện tử mà không phát sinh hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát về đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử thì phải hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh. 

4. Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì, phối hợp Cục Giám sát quản lý về hải quan và nhà thầu thực hiện: 

a) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống seal định vị điện tử, thiết bị seal định vị điện tử đảm bảo sau khi nhận bàn giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đưa vào sử dụng ngay để giám sát hải quan; 

b) Quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hiện hệ thống, thiết bị và quy trình sử dụng seal định vị điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục Hải quan, nắm bắt, ghi nhận các kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tổng hợp, hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định số 138/QĐ-TCHQ đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tế triển khai và quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện.

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436